Privacy Verklaring

Pensioen op orde, gevestigd aan Laan van de 5e mei 11, 6846 MB Arnhem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pensioen op orde verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij hebben veel informatie van u nodig om u een goed advies te kunnen geven. Het gaat om persoonsgegevens zoals:

 • Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum van u zelf, uw partner en uw eventuele kinderen
 • Uw burgerlijke staat
 • Adresgegevens, Telefoonnummer en E-mailadres
 • Inkomensgegevens, zoals salaris en dienstverband
 • Financiële gegevens zoals vermogen, schulden en uw pensioenaanspraken.
 • Bankrekeningnummer(s), polisnummer(s), deelnemernummer(s)
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Pensioen op orde verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Een kopie van uw identiteitsbewijs
 • Uw burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken de persoonsgegevens die wij van u krijgen voor het kunnen geven van een persoonlijk advies. Het kan voorkomen dat wij daarvoor contact moeten opnemen met banken, verzekeraars, pensioenuitvoerders of andere financiële instellingen. Dit doen we wanneer dit nodig is om u een goed advies te kunnen geven. Pensioen op orde verwerkt uw persoonsgegevens dus voor de volgende doelen:

 • Het kunnen uitvoeren van onze dienstverlening in verband met de door u aan ons verstrekte opdracht
 • Het afhandelen van uw betaling

Pensioen op orde verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pensioen op orde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Dit is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. En omdat ons advies reproduceerbaar moet zijn, zullen wij sommige gegevens bewaren, zolang onze relatie in stand blijft. Of minimaal de bewaartermijn die de wetgever voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pensioen op orde verkoopt uw gegevens niet aan derden. Uw gegevens worden uitsluitend verstrekt aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij geven daarbij alleen die persoonsgegevens door, die zij nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pensioen op orde blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pensioen op orde gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pensioen op orde en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pensioenoporde.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Pensioen op orde wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pensioen op orde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of bel met 06-18653187.

logo

Wil jij weten of jouw pensioen of dat van jouw medewerkers op orde is?
Privacy statement
Algemene voorwaarden

Neem contact met me op

Laat hier je gegevens achter en we nemen uiterlijk de eerstvolgende werkdag contact met je op.

Contact

Delta 1F, Unit 8
6825 ML Arnhem
Nederland

Tel: ‭06-18 65 31 87
KvK-nummer is 53516281
AFM vergunningnummer 12043533